torstai 7. heinäkuuta 2016

Mitä tapahtui mysteerineulonnalle? / Mystery KAL Result

Osallistuin Meiju KP:n mysteerihuivin yhteisneulontaan toukokuussa.

I participated Meiju KP's mystery shawl KAL in May.
Prosessi oli sinällään mielenkiintoinen, mutta lopputulos mietityttää. Lankojen värit sopivat periaatteessa yhteen, mutta niiden yhdistelmä on jollakin tavalla tunkkainen. Onko harmaa pääväri liian taitettu väri kirkkaille? Onko raitalangat liian samanlaisia intensiteetiltään? En tiedä. Tiedän vain, että joku tökkii. Alkuohjeesta ei selvästi käynyt ilmi, että B-väri ja C-väri raidoittuvat vain keskenään. Ajattelin, että pääväri muodostaisi yhteistä väripintaa niiden kanssa, mutta niin ei käynyt.

The process itself was very interesting, but I wonder is there something wrong with the result. The colors fit together in principle, but the combination is stale in my opinion. Is the dominant gray too light or too blended? Are stripe yarns too similar? I can not tell. I just know that something is not working in this scarf. First clues did not clearly tell that the B-color and C-color are striping only with each other. I thought that the main color would mixed with them but that did not happen.Tunkkaisuus ei näy kuvissa, kumma kyllä! Olenko vain liian kriittinen?

Colours play well together in photos and I wonder why. Am I just too critical?
Siksi minulla onkin revanssi meneillään Almazista jääneiden lankojen kanssa.

That's why I'm replaying with the left overs.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti